อีกขั้นของความเย็นสบายสุดล้ำผสานการทำงานระหว่าง 3D move-eye KIWAMI และโหลด Fast cooling AIเพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกเย็นอย่างรวดเร็วและตอบโจทย์ด้านความสบายอย่างเหนือระดับ