เมนู ตะกร้าสินค้า {{currentCart.getItemCount()}}
จำนวนสินค้าสูงสุดคือ 100 ชิ้น กรุณาปรับจำนวนและดำเนินการซื้อสินค้าอีกครั้ง

เงื่อนไขการติดตั้ง

บริการติดตั้งโดยช่างมืออาชีพ

 

1. พร้อมติดตั้งกำหนดท่อน้ำยาให้ 4 เมตร เกินกว่าที่กำหนดคิดเมตรละ 600 บาท

2. พร้อมติดตั้งกำหนดรางครอบท่อน้ำยาให้ 4 เมตร เกินกว่าที่กำหนดคิดเมตรละ 250 บาท

3. พิเศษ: ฟรีล้างทำความสะอาดแอร์ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปีหลังทำการติดตั้ง